Presentació
La Guia Científica de les Altes Capacitats
Entrevista del Consell General de Col·legis       
   Oficials de Psicòlegs
Definicions
El Diagnóstic Clínic Integrat
Els Estils d'Aprenentatge dels Alumnes Superdotats
Els Ajuntaments ajuden
Consultori Jurídic d'Altes Capacitats
Davant del Nou Paradigma de la Superdotació     
   i Altes Capacitats
Conferencia a la Universitat de Barcelona del Prof.      
   J. de Mirandés:" La Teoria de Josep Renzulli en el    
   fonament del Nou Paradigma de la Superdotació"
Conferencia a la Universitat de Navarra        
   del Prof. J. de Mirandés
Les Altes Capacitats al Senat
Respostes a la Comissió d'Educació del Senat
Les Altes Capacitats en el Parlament de Catalunya
La Superdotació i el Departament de Salut de la    
   Generalitat
Revista Ensenyament
Els gravíssims problemes dels superdotats      
   i les seves solucions
Portal Educación
Algunes Idees Bàsiques
Registre de centres educatius
Innovació Pedagògica
Revista Paradigmes
Registre de centres educatius
Models d'Adaptacions Curriculars
Links a les principals Webs científiques