Els Ajuntaments estan ajudant

E-mail: fedecatssup@hotmail.com

Tanca

Els Ajuntaments ajuden a les famílies perquè puguin realitzar el diagnòstic complet de les capacitats cognitives i emocionals dels seus fills.


Els Ajuntaments obren una nova línia d'ajudes. Quan un Ajuntament encara no ha concedit cap d'aquests ajuts, és natural que no existeixi una línia d'actuació. El tema es resol mitjançant un acord de la Comissió de Govern. Això tant si es tracta d'un Ajuntament gran com petit. Aquest és el cas de l'Ajuntament d'Alcarràs (Lleida), que s'ha acordat per la Comissió de Govern, per unanimitat, ja que tots els partits polítics han votat a favor, com no podia ser d'altra manera.


Cada dia són més els Ajuntaments que fan una decidida aposta pel futur.