foto5

Educació personalitzada: un dret de tots els estudiants.

L'educació inclusiva o personalitzada a Espanya és un dret humà fonamental de tots els estudiants. Però, perquè els nens rebin l'educació personalitzada els pares han d'activar aquest dret. El Dr. Jon Liberman els explica el que han de fer.

foto9

El dret i el deure d'educar pertany als pares

El Prof. Jon Liberman. Doctor en Psiquiatria i en Dret, ens ho aclareix a partir de l'Article 10.2 de la Constitució.

foto4

El càlcul del CI, la intel·ligència i el seu factor qualitatiu.

G.Fischer. Universitat Autònoma de Barcelona.

foto2

Conegui les capacitats i talents del seu fill o filla

Tots els pares, mitjançant els qüestionaris que aquí s'ofereixen, poden obtenir un coneixement bàsic de quins són les capacitats dels seus fills. Després, cridant al centre homologat per al diagnòstic de les capacitats li interpretessin gratuïtament els resultats que hagi obtingut.

Els Ajuntaments Ajuden

foto19

Portal Educació

Els millors continguts per al necessari canvi educatiu del Segle XXI.

foto20

Defensor de l'Estudiant

foto21

Conferències Altes Capacitats:

No pot haver-hi un sol nen amb diagnòstic d'Alta Capacitat que no estigui rebent l'educació diferent que necessita


foto12

Superdotació i les Altes Capacitats. El coneixement científic actual

Conegui els diferents conceptes actualitzats.


foto13

Els docents han adquirit la formació específica, actualitzada?

Conegui el Pla de Formació Altes Capacitats i Educació Inclusiva, exclusiu per als docents.


foto14

Orientadors d'Equips Oficials d'Assessorament d'escoles que han adquirit formació específica en Altes Capacitats i Educació Inclusiva, degudament actualitzada

Curs del Govern d'Aragó per als orientadors de la Comunitat Autònoma.


foto15

Què diuen les lleis?

Conegui la legítima interpretació de les lleis educatives en l'Estat Espanyol, de la mà de prestigiosos juristes especialitzats.


foto16